מתוך "התכנית להפעלת 12 המרכזים" וחיבורם לשנים עשר סלילי הגנום  – מ. 3-12 מלימודי הכוח הבורא.

יְכוֹלֶת הַמְּאַפְשֶׁרֶת אֶת הַפְעָלַת הַמֶרְכָּז בַּטַּבּוּר בְשֵׁמַע פְּנִימִי לִקְלִיטַת תְּדָרִים וְתִּקְשׁוֹרֶת, פּוֹטְנְצִיאָל הַגֵּנוֹם הַמוּעֲצָם, דְּחִיסוּת בְּחָלָל, נְתִינָה לְלֹא תְּנַאי לִקְלִיטַת שְׁמַע, אַחֲרָיוּת אִישִׁית עַל הַמַּחְשָׁבָה, דִּנְדּוּן בַּטַּבּוּר לִקְלִיטָה וְהַאֲזָנָה לִתְדָרִים, חִיבּוּר לְקוֹד גֶּנֶטִי שֶׁל שֵׁבֶט שִׁמְעוֹן.

הקדמה

אנו פיקדנו להביא את הקשר ולהביא את היכולת אשר לנו כל גופנו, השליטה בידינו ניתנה. אנו קיבלנו את ההבנות הגבוהות להביא את כוחנו אל שניים עשר המרכזים הטמונים בגופנו וגם מחוצה לו.

כך לאפשר את שנים עשר קודי הגנום ולהביא את חיבורם אל המרכזים, דרכם ובאמצעותם ובאמצעות הסלילים אנו נביא את הכוח, נביא את הקשר, נביא את היכולת, נביא את השמע שלנו להתפתחות.


השמע הפנימי לתקשורת

מתוך הכוח שאנו מאפשרים ומתוך דבקותנו בנושא אשר חתמנו עליו להביא, הכוח מאפשר להביא בנו את ההרחבה של השמע הפנימי להביא קליטה, להביא הבנה ויכולת לאפשר התמרה, ולקבל על עצמנו את התשדורת של התשדורת הגבוהה.

כאשר אנו מאפשרים לעצמנו לקבל את היכולת ולאפשר את החיבורים, אז אנו מאפשרים את היכולת הגבוהה לאפשר את החיבור של האנושות כולה אל הרשת שבבריאה ונוצרה במישורנו, במישור החומר וגם לישויות אשר אין להם הגוף.

אנו נאפשר את החיבור יחד עם כל הרקמה האנושית כחלק ממנה אל מערכות גבוהות ונייצר את בקשר באמצעות הרשת אל מחוץ חפצנו, וכאשר אנו נאפשר את הקליטה, אז אנו נאפשר את השוויון בין המערכת של האנושות על כדור הארץ אל מערכות הבריאה.

אנו נאפשר את היחידה האחת השלמה להביא את ההפעלה ולהיות התורם והנתרם בתהליך, להיות המזין והמוזן בתהליך, להביא את הגבוה, להביא את העצמה.


קליטה ושידור דרך הגנום המועצם

כאשר אנו מאפשרים את הדרך, אז אנו גם משנים את יכולתנו לאפשר את השמע ולהביא את הקליטה של המערכת אשר היא קוונטית. כאשר השינוי של הזמן יוטמע בחומר ונהיה מסוגלים להפכו למעבר יישומי, אז אנו נאפשר את הצמיחה הגבוהה.

הדרך נחשפה כעת ומתאפשרת ואנו יכולים להעצים את יכולותינו ולהביא את הקליטה לתדרים, למערכת הקוונטית ולהפכה לזמן לינארי ולהביא מסקנות בחומר.

התרגום מתאפשר בנו מכוח חיבורנו לגנום המועצם מהתפתחותנו, ולאפשר את החיבור אל המרכזים הנמצאים בגבוה אשר לאנוש, במערכת שהיא ככתר על ראשנו, בעין השלישית ומחוצה לגופנו.


הבנות לאנושות על פוטנציאל הגנום

כאשר אנו מביאים את ההבנות לאנושות, כי בחלל ובאין גם שם יש את הדחיסות ואת היכולת להביא תהליכים המאפשרים להביא את השיח במערכת הדיאלוג, המעבר בין הנותן למקבל.

כאשר אנו מאפשרים את התשדורת, אז אנו גם מהמערכת אשר בחלל, כפי שהבאנו באנושות והסברנו כי אין חומר, שגם באטומים הנמצאים בחלל יש דחיסות. כאשר אנו נאפשר את יכולותינו הגבוהות להביא את הקליטה, אז מהמערכת נקבל תגובה.

כאשר כל אחד מאתנו יביא את כוחו ואת תעצומותיו לאפשר את הדבקות במטרה, אז אנו נצעד בדרך אשר מעברי הגופים מתאפשרים לבוא. מעברי הגופים יבואו בקדימה ואנו נראה בד בבד עם יכולת האנושות להביא את החיבור אל מערכת אשר היא בכוח המחשבה, והגופים גם הם יאפשרו את השינוי.

מערכות אשר מכילות את הפוטנציאל להבאת היכולות הללו, הגנום המועצם והמאפשר את שניים עשר קודי המקור להיות טמונים בו ולאפשר את החשיפה, ומכוחו להביא את ההפעלה במערכת שניים עשר הקודים, הם שניים עשר קודי בראשית שנטמעו בגנום האנוש אשר כעת מאפשרים את החשיפה.


נתינה ללא תנאי לקליטת שמע

המערכת שאנו מאפשרים באה מתוך הרמוניה, מתוך היכולת לאפשר את הנתינה הגבוהה, נתינה ללא תנאי. כאשר אנו מעצימים עצמנו ומאפשרים בעבורנו את היכולת להביא ההתמרה של יסוד המים, אז אנו מביאים את הרגש להעצמה גבוהה ואת היכולת לאפשר את ההבנה של הנתינה הגבוהה.

כאשר אנו מבינים את מהות הנתינה הגבוהה, אז אנו מאפשרים את התרחבות השמע הפנימי להבאת הקליטה הגבוהה, ורק מתוך הבנה של נתינה גבוהה המתקיימת בבריאה אנו באים לשוויון עם מערכות הבריאה, והתואם לנו מכוח השוויון בא בנו, כך שאנו מסוגלים להביא את הקליטה בשמע רחב לתשדורת וליכולות המכוונות אלינו ולהביאנו לתגובה.


אחריות אישית על המחשבה

מבנה האנוש משתנה ומערכות הגוף גם הם יביאו את השינוי, כך שכאשר הגופים של בני האנוש יאפשרו את השינוי, אז המערכת של האנושות תביא מבנה של שיתופי פעולה הדדים. כאשר כל אחד מאתנו יחבר עצמו ויהיה מסוגל לאפשר את החיבור אל השניים עשר מרכזים, ולהביא הפעולה מתוך שניים עשר הסלילים, אז אנו נאפשר את החיבור כחלק מקבוצה, כך שהקבוצה גם היא חלק מקבוצה נוספת, כך אנו רקמה אחת.

רקמה אחת אשר היא גם מחוץ לכדור הארץ, כך שאנו משדרים ומייצרים את הקשר ומביאים את מחשבתנו יש את הקולט למחשבה, יש את המערכת הקולטת. הדחיסות בחלל ישנה, וכאשר אנו פועלים מכוח מחשבתנו, אז אנו חלק משיתוף בקבוצה, מהכולל, מהשלם ומכל מערכת ומערכת אשר בבריאתנו.

לכול מחשבה ומחשבה יש משמעות ויש אחריות לאנוש, הוא נדרש לאחריות כשהוא מביא את המחשבה, כך אנו נקלטים ומקבלים תשדורות, המחשבה נקלטת, לכן עלינו להיות אחראים על מחשבותינו.


המרכז בטבור להלימה בין שמע פנימי לחיצוני

החיבור אל המרכז אשר בטבור בטננו יחל, הוא המאפשר את קשר האנוש עם העצמי ומתוכו עם הסובב, הבנה לגוף האנוש, ולעצמי במרחב. כאשר אנו מביאים את יכולתנו להביא את התרגום הנכון, אז אנו מביאים את המערכת המאפשרת את השמע הפנימי הניזון מהמערכת הגבוהה, וחיבורנו למישור ומהתסריט בתאוריה.

השמע הפנימי יבוא לידי ביטוי באופן הולם בשמע החיצוני, בפעילות האנוש. בטבור טמונה היכולת להביא את ההלימה בין השמע הפנימי ולבטאו בחושים החיצוניים. כאשר השמע בחושים הפנימיים מביא ומאפשר את הביטוי החיצוני, אז המרכז מאפשר את הפעילות הראויה. החישה בטבור באה בשמע בתפעול ההליך ואנו מאפשרים את הדנדון הפנימי לקליטה של התדרים, של המערכת הבאה לשמע.

כאשר השמע שלנו יתרחב ויאפשר את הקליטה למערכות אשר בהרמוניה, אז הדנדון בטבור יופעל ויביא את ההרחבה בפנינו לשמע הפנימי, ויאפשר את הכלת התדרים ולקליטה של התדרים במערכת הרמונית, הטמעה בקלות ובהנאה בגופנו.

השמע מביא את ההרחבה כך שהתדרים באים בקלות ומתוך הנאה, אנו נאפשר את הרחבת השמע להבאת הרמוניה בקליטת התדרים לאנרגיות ולמערכות אשר באיזון.


תהליך הפעלת המרכז בטבור

החיבור אל המרכז שבטבור גופנו יאופשר בעבורנו, להפעילו ומכוחו להביא את החיבור אל השנים עשר סלילי הגנום… התהליך המלא נמצא בלינק המצורף מטה.


דנדון בטבור לקליטה

אנו אפשרנו מערכות גבוהות להביא בנו את ההרחבה של מבנה השמע שלנו, להביא קליטה רחבה לתדרים, הם יאפשרו בעבורנו את החיבור אל מערכות אשר במרכזים וגם מחוץ לגופנו. אנו נאפשר את הדנדון בטבורנו כדי לאפשר קליטה הנכונה, להביא האזנה לתשדורת הנטמעת בנו מתוך הרמוניה, מתוך קלות להביא את ההבנה כי היא ראויה בתהליך עבורנו.

הובא בנו את החיבור אל מרכז הטבור, כך שמתוך החיבור הובא הכוח של שנים עשר הסלילים להביא את הבנייתם, לאפשר ההבניה מכל תא ותא אשר לגוף האנוש, לחיבור אל שנים עשר הסלילים אשר בגופנו ומחוצה לו.

אנו הבאנו את התהליך באופן הראוי, אנו מבורכים בבריאה על כי אפשרנו את התהליך ועל כי אנו שותפים לתהליך. מתוך התהליך, מתוך החיבור המערכת תביא את השינוי של הגנום שלנו והתעצמותו לשנים עשר סלילים תבוא.


ככול שאנו נביא את ההד שלנו, התדר אותו אנו מאפשרים בתשדורת מתוך הגבוה, מתוך המערכת בהבנה של הנתינה הגבוהה, כך אנו נאפשר את החיבור בעבור האנושות, להביא את ההפעלה של האנוש מתוך הגנום המועצם. כך אנו נביא את יכולות האנוש ולהביא "האנוש העל" לפעולה.

אנו המבורכים המאפשרים את התהליך שבו טמון הסוד, מערכת שהיא הברכה הגבוהה.

לחץ כאן להקשבה וקבלת היכולות של המרכז בטבור

הכוח הבורא

מצא אותנו בפייסבוק, לחץ על האייקון

דרג בבקשה את המאמר