מתוך תקשורת עם המערכות הגבוהות וקבוצת תובנה גבוהה מגלקסית "פעמי הבריאה"  מ. 113 מלימודי הכוח הבורא.

מדוע כיום יותר מבעבר האדם נדרש להתאמת מזון הגוף למזון הרוח והמחשבה? כיצד הרוחניות מסבירה על כך? מהם הדרכים לדעת ולהתאים את המזון?

התאמת מזון (ש"ת)

קיים חיבור בין התאמת המזון לרוח ולמחשבה, תזונה נדרשת להביא במידה המתאימה לגוף, לאפשר את הקיבולת המתאימה לקיום החתימה, באופן שהגוף נזקק לו, לכן מזון הגוף הוא גם מזון הרוח.

התאמת המזון היא בתאם לאדם עצמו, הוא נדרש להביא מחקר ולאפשר הקשבה לגוף, כדי לקבל הבנה איזה מן המזונות הוא מתאים עבורו, בהקשבה לגוף.

קיבולת הגוף לא תדרוש קרקוע האש שנדרשת לאנוש במבנה העבר, ולהביא מתנועת הגוף כדי לשמש את היסוד בקרקוע לצורך הישרדות. האדם יאפשר הזנה רק ממזונות שיותאמו למבנה חתימתנו, כך שההזנה תבוא במקרא אוויר לשמש את התנופה.

המזונות גם הם יבנו את הגוף מכוח תנועה לשלח מערכת חומר להביא הרחבה ולאפשר היפרדות ממבנה שהוא בקרקע ויותאמו ליסוד אוויר. האדם עצמו, האנוש נדרש גם להביא הקשבה לגופו משום שחתימה אחת אינה דומה לאחרת, המזון יהיה בעיקרו ביסוד האוויר.


התאמת הספר "האוכל שאנו אוכלים" לתקופה החדשה (ש"ת)

ברוך מבנה המקדם תהליכים, התנועה היא נכונה להביא. רצון הבריאה היא לאפשר הבאת ידיעות המאפשרות שילוח דרך כוח אשר מביא הפעלה ליצירה המביאה את התוצאה.

כאשר אנשים מקבלים ומביאים ידע באופן אשר יוטמע בחומר, הוא מביא הבניה לקבל הבטחה לשמש האחר ולהביא בו ידע, אז מערכת זו היא ראויה משום שהאחר יאפשר למידה וחיבורו לידע, ומכוח חיבור זה הוא יאפשר שינוי בעבורו.

כל אנוש הוא בהתאם לחתימתו, אך המבנה שנשלח להביא את הפריצה וההפצה הוא הברוך.

ספר האוכל שאנו אוכלים

האנושות נדרשת להתאים את מזון הגוף למזון הרוח ובכך לאפשר העצמת יכולת המחשבה ומעבר למחשבה קוונטית. המידע וההבנות מהווים את פריצת הידע והם תרומה לפיתוח האנושות לשליטה ביסוד האוויר והעצמת המחשבה.

שפע בריאות והתפתחות

נ.נאור

מצא אותנו בפייסבוק, לחץ על האייקון

דרג בבקשה את המאמר