מתוך "התכנית להפעלת 12 המרכזים" וחיבורם לשנים עשר סלילי הגנום  – מ. 5-12 מלימודי הכוח הבורא.

יְכוֹלֶת הַמְּאַפְשֶׁרֶת אֶת הַפְעָלַת מֶרְכָּז הַגָּרוֹן לְקִיטּוּב תַּהֲלִיכִים מִכּוֹחַ הַמַּחְשָׁבָה, מִקְרָא מַחְשְׁבָהּ קְוַונְטִית לְתִקְשׁוֹרֶת בְּאֶמְצָעוּת הַגְמָשַׁת הַמַּחְשָׁבָה, קְדִימוּת הַתּוֹצָאָה לִיצִירַת מִפְגָּשׁ, הִתְפַּשְּׁטוּת מְקַטְּבִים וְקַבָּלָה מְלֵאָה לְמַעֲרֶכֶת גּוּף אַוְורִירִי, הַתְּנוּפָה לְתִקְשׁוֹרֶת בְּמִבְנֶה גֵּנוֹם מוּעֲצָם, חִיבּוּר לְקוֹד גֶּנֶטִי שֶׁל שֵׁבֶט יְהוּדָה.

פותח הדלת לפניכם, ראו כאן רבבות קדם הרטטים שממטירים עליכם, רבבות נפשות של ליבות רטטים, קשרים ידיעה לתוך הגוף

הקדמה

מקרא ליבנו הביא חיבור אל מערכות גבוהות, כדי לאפשר בנו יכולות, לקשר את מערכות גופנו אל מבנים שברוח. מערכות אשר מחוץ לממד החומר הן מאפשרות כעת את היכולת של "מקרא בראשית", כדי לבוא ולקטב תהליכים מכוח מחשבת אנוש.


קיטוב תהליכים מכוח המחשבה

רצון הבורא הוא להביא יכולות גבוהות אשר מקשרות את הרוח אל מבנה החומר, להביא תנועה קוונטית מכוח גופים שהם במבנה אנוש, לקשר את יכולות האנוש אל שוויון בבריאה, אל שוויון מערכות אשר מתפשטות ומתאחדות ליצירה, כך שהיצירה מקבלת תוקף במשלוח נתונים לגוף האנוש.

יכולותינו באות לידי ביטוי גם אם אין את תשומת ליבנו אליהן, אנו מסיעים את היכולות הגבוהות כדי לאפשר מקרא תנועה קוונטית, גם מקרא תנועת מחשבתנו, כפי שאנו גם כעת במקרא הגוף.


מקרא מחשבה לתקשורת

אם אנו נתבונן כפי שהמערכת הגבוהה מתבוננת בנו, בגאומטריות המאפשרות שינוי, נדע שכל אחד מאתנו מאפשר ספיגה של יסוד האוויר להביא בגופו, כך שמכוח תהליכים אלה הוא מקטב מחשבתו ומביא תוצאה, וככול שאנו מביאים את גמישות מחשבתנו, אז אנו מאפשרים את היכולת לקשר את גופנו אל מחשבה שהיא בתנועה קוונטית.

המערכת הגבוהה תאפשר בנו הבנות כיצד מתרחשת תנועה קוונטית, וכיצד היא באה לידי ביטוי מכוח מחשבה קוונטית, רק באופן הזה זה יתרחש.

מקרא מחשבה הוא להביא שוויון בין מערכות חומר למערכות הבריאה כולה, לאפשר לאנושות להיות חלק מהמערכות אשר מחוץ למבנה החומר, והם גם במבנה חומר מחוץ לכדור הארץ.

התקשורת לקשר יכולות גבוהות להבניה תקבל תוקף ומשמעות בהבנת האנוש. כאשר מערכות אלה יפעלו, התנועה הקוונטית תבוא לידי ביטוי, ומקרא זה הוא בקדימות תוצאה להביא.


קדימות תוצאה ליצירת מפגש

כאשר מערכות החומר באות לקיטוב מכוח קדימות תוצאה, אז הן מאפשרות לכאורה ספונטנית, אך היא התנועה המיטבית להתרחשות התוצאה.

באותה הנקודה בה מתרחש המפגש, נבנית תוצאה להביא מכוח מקרא שהוא במפגש בין הנקודות המסתברות ביותר כדי להביא את התוצאה אשר אנו מבקשים להביא.

התנועה הלינארית לא באה לידי ביטוי, הרצף שאנו מאפשרים הבנה אליו, אשר הביא את מחשבתנו להבנייה ולתפקוד מתוך תנועה לינארית.

אין התהליך בא באופן הזה, אלא מתוך מפגשים לכאורה ספונטאניים שאין הם במקרה, מתוך קדימות תוצאה כדי להביא את ההסתברות המיטבית להתרחשות התוצאה, כך שהרצף הנבנה מהמפגשים מייצר תנועה קוונטית.


התפשטות מקטבים וקבלה מלאה

כאשר אנו מקיימים מחשבה, אז נדרש להביא התפשטות מלאה מקטבים ולאפשר "קבלה מלאה" לכול מפגש ומפגש שיבוא.

כאשר אנו מאפשרים קבלה מלאה ומביאים גמישות ללא שליטה לקראת המפגש, אז אנו פועלים מכוח מקרא אשר אין תלות בנקודה לינארית, אלא הוא מאפשר כל פוטנציאל ופוטנציאל לבוא למימוש.

רק אחרי שמפגש הנקודות הביא מפגש, הדרך נסללת ותוך כדי התנועה נבנית התוצאה, מתוך אמונה מלאה כי התוצאה ראויה ומדויקת להביא בבחירתנו.

בבחירתנו להביא, אנו מאפשרים את החתירה להביא גמישות, כך שהפוטנציאלים המתממשים מתוך קבלתנו המלאה ובאמונה מוחלטת כי הדרך בה נקודות המפגש מתקבלות, היא הדרך הנכונה והראויה להביא תוצאה.

מערכות גופנו מביאות הבנה כי מבנה האנוש נדרש להביא התפשטות ממערכות החומר, הקטבים אשר הביאו מבנה נוקשה, המבנה אין הוא משרת יותר את התוצאה המקבלת ביטוי במקרא ובמבנה להביא בנושא הבריאה.

כך שיש להביא מערכת אשר תאפשר הכלה של יסוד האוויר, להביא את גופינו להכלה ביסוד אוויר ולהפכם להיות אווריריים, ומקרא שימושנו בגופים יהפוך ליצירה של יסוד אדמה אוורירית.

כך כל ביצוע וביצע שלנו, כל תוצאה ותוצאה, הוא יביא יישום של מקרא באדמה אוורירית, גם גופינו יביאו שינוי, גם מערכות החומר יביאו שינוי ויהפכו להיות מכילים אוויר לרוב.


התנופה לתקשורת במבנה גנום מועצם

כאשר אנו מבקשים להביא חיבור אל מערכות במבנה הגנום המועצם, להביא התעוררות של כל הנתונים, כל הסלילים שהם הפוטנציאל הטמון באנוש, להביא את היכולות הגבוהות, להביא את הקשר של האנוש אל מערכות אשר מאפשרות קבלת נתונים, קבלת תקשורת גם מחוץ לממד החומר, להביא הבנה לקליטה ליסוד אוויר, אז המערכת הגבוהה תקרא לתנופה כדי לשרת את נושא המפגש.


מרכז הגרון

המערכת הגבוהה במפגש תאפשר בנו הפעלה של המרכז בו טמון הביטוי, הוא מרכז הגרון. הביטוי שלנו אשר במרכז הגרון מאפשר להביא תקשורת בין האני והעצמי אל הסביבה שמחוץ לגופנו. מערכת גרוננו מביאה את הבנותינו ואת התקשורת דרך המשדר וכיצד אנו מביאים את התרגום. מבנה הגרון משדר כלפי חוץ, כלפי הסביבה בה אנו מתקיימים.

מערכת הגרון מאפשרת קשר בין המערכת הגבוהה לבין זיכרונותינו והתרגום במחשבתנו וההבנה ליישום, היא מביאה את תרגום התהליך דרך הביטוי, דרך התקשורת ודרך המשדר שבגרוננו.

יסוד האוויר שולט במרכז הגרון, הוא בא ומרעיד ומנעיד את מיתרי הקול לקבלת התדר, המנעד והרטט של האנוש, והוא ביטוי ותקשורת האנוש המביא את המערכת הגבוהה שלו לביטוי בעולם החומר.

כאשר אנו מאפשרים את הביטוי מתוך מחשבה גבוהה, מתוך התמרה של הרוח, אז גם מפגש הצלילים הבא לידי ביטוי דרך מרכז הגרון יהיה במקרא המנעד והרטט הגבוה. מנעד ורטט המאפשר את הביטוי להביא דרך התנודה גבוהה הקוונטית גם מקרא ביטוי, מקרא מרכז הגרון לשרת.

מערכות גופנו מקשרות עצמם דרך מרכז הגרון כדי להביא את ביטוי האנוש במקרא גבוה בפני הסביבה והסובב. כך האנוש גם מבטא את רצונותיו ודרישותיו ומושך את היכולות הגבוהות להבאת משאבים מפרח החיים להבנייה דרך הביטוי.

כאשר האנוש מביא הרמוניה ומאפשר את התנועה הזורמת והאחידה במקרא הבנות גבוהות, לבין הביטוי אשר הוא מאפשר הבנות אלה לסביבה, אז מרכז הגרון ראוי בפועלו..


תהליך הפעלת מרכז הגרון

המערכת הגבוהה תחל בהפעלה אשר תאפשר חיבור בין הגנום המועצם, בין שנים עשר סלילי הגנום אל מרכז הגרון, כדי להביא חיבור וקשר דרך כל שנים עשר המרכזים, ומכוחם לקשר כל אחד ואחד מאתנו לקבלת העצמה והתנופה הראויה, להביא את מבנה האנוש ומעבר הגופים והתפשטות תאי גופנו להכיל את יסוד האוויר ולפעול מכוחו… התהליך המלא נמצא בלינק המצורף מטה.


הטמעת התדרים להפעלת מרכז הגרון

המערכת הגבוהה הביאה את הפעלת מרכז הגרון ואת הביטוי באופן ראוי והרמוני, כדי לשרת את גופנו ולהביא את היכולות הביטוי לכדי תוצאה, מעשה ויישום.

כל אחד ואחד מאתנו הטמיע את התהליכים, הביא והטמיע את התדרים. אנו נחוש בהמשך בהרחבת התאים וגם יהיו מיחושים שחלקנו יחוש.

מבנה גופינו מקבל תנועה, תזוזה ותהליכי חומר הביאים ומאפשרים הכלה ליסוד אוויר, כך הגופים מאפשרים את התפשטות כל תא ותא, וכך אנו מאפשרים כבני אנוש מעבר הגוף לעתיד לבוא.


המערכת הגבוהה תברכנו בעלו והצליחו. אנו מאפשרים את יכולותינו כדי להביא קשר גבוהה אל מערכות אשר מחוץ לחומר, להביא שליטה גבוהה מכוח גופנו במקרא מחשבה קוונטית. נכונים לנו עוד תהליכים רבים להביא והמערכת הגבוהה כאן לעזרתנו, להדרכתנו ולהנחייתנו.

לחץ כאן להקשבה וקבלת היכולות של מרכז הגרון

הכוח הבורא

מצא אותנו בפייסבוק, לחץ על האייקון

דרג בבקשה את המאמר