מתוך תקשורת עם המערכות הגבוהות  – מ. 116 מלימודי הכוח הבורא.

יכולת המאפשרת מקרא אין סוף למיזוגי גופים וחידוש אברים בתנועה קוונטית, מחשבה בתנועה קוונטית, הנעת גלגלי השיניים מתנועה קוונטית, נקודת מפגש לאין סוף, נקודת זמן קוונטית, מבנה הגביש מהתנופה הקוונטית, שוויון מתודעה קוונטית לתקשורת, תהליך חיים במבנה החומר, מיזוגי גופים להמשכיות תהליכים בגוף שהתכלה, תודעת אין סוף לחידוש אברים בגוף, הטכנולוגיה להתחדשות הגוף, המשיח, מלחמה קרובה לעם היהודי, תנועה קוונטית בהקשבה לצלילים, ידיעות בתקשורת מחוץ לכדור הארץ.

כלעומת נקודת זמן מלוא תהום תקלף הקליפות, רצון תובנה גבוהה לקבל ראות מלאכים בכם, עיניכם כפיקחון לב מותאם לתנועה, רבדי מלך נטמע בגוף

מחשבה בתנועה קוונטית

המערכות הגבוהות יביאו בפנינו את התנועה הראויה למשתני המקצבים אשר לתנועה הקוונטית להתמרה גבוהה, כך שבפניהם אנו נקראים להכיל תהליכים.

כאשר אנו מאפשרים את ספיגת התדרים שהמערכות הגבוהות ממטירות עלינו בשפע, אז יכולותינו באות להתעלות, לקיים מעבר גופנו לתנועה קוונטית.

רצון אלוה הוא להביא את האנוש למערכת שתאפשר הפעלה של יכולות אנוש מכוח מחשבה בתנועה קוונטית, לכן המערכות הגבוהות נקראו להביא בנו את ההכנעה לתנועה הקוונטית ולאפשר בנו את היכולת להביא הכלה.


הנעת גלגלי השיניים מהתנועה הקוונטית

כאשר אנו מאפשרים את החבירה המשותפת, המערכות הגבוהות מקבלות על עצמן את היכולת להעניק לנו את המערכת הגבוהה, אשר תשפיע על כל אחד ואחד מאתנו ותייצר את המבנה הגאומטרי של המקרא הקוונטי.

פעולותינו יתאפשרו מתוך הבניה של תנועה קוונטית, מכוח יכולותינו הגבוהות להניע את גלגלי השיניים של האנוש, אותם אנו מאפשרים במקרא שבתנועה קוונטית, כך רצון המערכות להביא את החומר לשינוי, והמערכות הגבוהות יאפשרו בנו את התהליכים.

רבבות רבבות הנם מקבלים את ההכנעה לתנועה קוונטית, נקרא האנושות לאפשר מעברי גוף למערכות המאפשרות תקשורת בכוח מחשבה קוונטית, רצון אלוה לקיים מערכות אלו מתוך שוויון.


נקודת מפגש לאין סוף

נקודת מפגש היא נקודה בה מתרחשים תהליכי הכנעה לאין סוף. נקודת מפגש המאפשרת תנועה קוונטית, היא נקודה בזמן, בחלל, במערכת של קדימות תוצאה ולהתנועע מכוחה, לאפשר מערכת תנועה מופשטת, כדי לקיים פוטנציאל המקבל את התנועה והקדימות להביא מפגש. מערכת זו מתאפשרת מתוך כניעה למבנה שהוא באין סוף.

המפגש בנקודה מסוימת לקבל הבניה שתייצר תנועה קוונטית, הוא מפגש של בטלות מוחלטת של תהליכים, וניקיון המבנה השם לתנועה. יש לקבל תנועה מתוך מבנה בו יש את השם בפועל נקצב מתוך אין סוף.


נקודת זמן קוונטית

אין סוף לפוטנציאלים להתממש, כך שהאין סוף מתואם עם נקודת מפגש שהיא תקיים את התמורה להתממשות. בנקודה זו יש תיאום תחילי עם אין סוף, כדי לאפשר תנופה שתאחד את הפוטנציאל לצמצום ולתנועה של מרחב בו נקודת הזמן מתגבשת, היא נקודת זמן קוונטית.

מקרא מפגש, מקרא נקודת זמן קוונטית תולדתה היא בתיאום עם אין סוף, אין סוף פוטנציאלים להביא מפגש. תיאום מתוך אין יוצר יש, מכוח תנופת צמצום להביא מפגש נוצרת נקודת זמן, נקודת זמן קוונטית. נקודה זו היא בקדימות תוצאה כדי לאפשר תיאום עם התודעה שהפעילה מחשבה  ותנועה קוונטית זו.


מבנה הגביש מהתנופה הקוונטית

כאשר מערכת תודעת האנוש מייצרת אפשרות לקבלת תוצאה מכוח תנועה קוונטית, היא יוצרת תיאום בין מבנה שהוגדר מראשיתו למבנה שיאפשר את התוצאה.

תיאום זה ראשיתו באין סוף, בכניעה למלוא הפוטנציאלים להתממש. תיאום חייב להתרחש בין תודעת אנוש לבין מבני גביש המתפתח כתוצאה מהתנועה הקוונטית.

הגביש נוצר מהתנועה של המפגשים בנקודות זמן שונות, כדי לקיים פניות לתנופה קוונטית, לאפשר מקרא אשר מתואם עם מבנה שהוא באין סוף פוטנציאלים, להביא מבנה שהוא בקדימות תוצאה להתגבש.

השווה בין כל התהליכים הללו הוא תודעת האין סוף, תודעה המאפשרת התממשות מלוא הפוטנציאלים ומתוך כך בא האור, באה התנופה אשר מניעה צמצום אין סוף, ומביאה מבנה שהוא גביש.

מבנה הגביש יוצר את היש מתוך נקודה המצטרפת לנקודה נוספת בתנועה קוונטית, כדי להביא ידיעה, להביא את המחשבה לקליטה בכוח לב פועם, להביא הכלה לתנועה, לקיים מקרא אשר יביא תרגום במחשבת האנוש.


שוויון מתודעה קוונטית לתקשורת

תהליכים רבים נחקרו בחומר כדי להביא, אך כעת המערכות המאפשרות את התנופה באות להביא הנחלה, את היכולת להביא הכלה לכל אחד ואחד במבנה אנוש ולהכיל תהליכים אלו.

המחקר בעולמנו יקבל פריצת דרך ואנו נראה מערכות רבות אשר יבנו ויופעלו בהתאם לתנועה הקוונטית, כדי להביא שוויון מכוח מחשבה קוונטית, לקיים תקשורת באמצעות מערכות אשר יפעילו וימנפו את התנועה.

רצון אנוש להביא תקשורת יביא מימוש, יביא יישום לקיים תקשורת עם מערכות אשר מחוץ לכדור הארץ, לקיים קשר שיתבסס על תודעה קוונטית, על תקשורת קוונטית.


תהליך חיים במבנה החומר

כאשר אנו נייצא את יכולתנו להביא מעבר גופים למבנה בשמונה גופים, להביא אחדות, תקשורת מכוח חתימה הבאה לתנופה קוונטית, אז מערכות גופנו יבנו תהליכי חומר מכוח מערכת שנים עשר סלילי גנום.

שנים עשר סלילי גנום יביאו את מלוא הפוטנציאלים לאפשרות התנועה הקוונטית, ויותאמו ויפעלו בתיאום מוחלט עם כל הרשת הפרוסה ברחבי הבריאה, כך שהתנועה הקוונטית מאפשרת את השניים עשר במספר להביא את חבלי הקדימות תוצאה לשמונה גופים, לתנופה מכוח מערכות שבאו לצמצום מתנופת מורה, נקרא לתהליך חיים במבנה החומר.


מיזוגי גופים להמשכיות תהליכים

פעמי הבריאה חקרו תהליכים המקיימים את התנועה הקוונטית והם יצרו מיזוגי גופים, כך שהגוף אשר סיים תפקידו, גוף שהכיל את התודעה ששירתה תפקיד, למקרא לאפשר מיזוג לתודעה אחרת שהיא גם סיימה את תפקידה הבלעדי.

מתוך כך לייצר מצב צבירה אחר להמשך משתוף, והשיתוף יוצר את האחד, אחדות תהליכים, המשכיות תהליכים, מקרא לאין סוף הוא שם המשחק.

אנו נאפשר את הקשר להביא את כוחנו אל מבנה שהוא בפעמי הבריאה, להביא מכוח יכולות גבוהות אשר ניחנו בהם וקיבלנו עלינו ואפשרנו הכלה בגופנו, כדי לקיים תקשורת קוונטית ולאפשר את הידיעה להביא בנו את הדברים.


המחקר למיזוגי גופים

כל תורה פרט הנפש, מולך הרגש תולה הרטטים רב הנתונים לשמש קרני אור לתולדת אנוש, נקיים מפגש מפגש מפגש נקיים מפגש, רד מלא לב לתובנה כל נקודת זמן מתאימה כעת לתובנה, רצון הלב מתרחב לשמוע התנודות נקודד הקוד נאפשר כעת ההבנות

אנו הבאנו קדימות תוצאה למחקר, פעמי הבריאה תקיים תקשורת באמצעות מערכת של תנועת תדרים המתורגמת דרך מבנה החומר, שאנו מאפשרים להעביר בו תקשורת.

פעמי הבריאה קיבלו מסר מאתנו המקיים הבנה לתנועה קוונטית, לאפשר הבנות כיצד להביא תנועה באופן שהם יישמו תהליכים, הם נכונים להעניק לנו את הידיעות.

פעמי הבריאה הביאו את הבניית התנועה הקוונטית ותיעלו את התנועה הקוונטית למחקר מיזוגי גופים, מיזוגי גוף בגוף, כך שהתנועה מאפשרת כניעה לתנועה חתימתית שהביאה סיומת, פיקדון חתימה אפשר לגוף להפשיל ולקבל תוכן חדש.


התחדשות האברים והגוף

כאשר מבנה גוף מסיים את תפקידו שבא להביא בקיום תודעה מסוימת, ידיעת האין סוף מאפשרת את שימור הגוף. שימור להעביר תהליכי חומר למבנה המאפשר את התחדשות החומר.

תקשורת מקיימת מערכות המאפשרות התחדשות של חומר שבלה והתכלה, כחידוש אברים לגוף האנוש. פעמי הבריאה פועלים לחידוש אברים המייצרים מיזוג גופים בתנועה להעניק חיים לגוף מחודש. פעמי הבריאה יקבלו כעת את היכולת לקיים בפנינו את ההבנה.


תודעת אין סוף לחידוש אברים בגוף

כאשר פעמי הבריאה באים להביא תהליך בניית גוף, לאפשר לאיבר שהתכלה לשוב לחיים, אז הם מביאים הכנעה למבנה שהביא הבנה כי יש לאפשר המשכיות, כי יש שינוי מצב צבירה למבנה מחודש, למבנה שונה.

כאשר תודעה של גוף היא באין סוף, אז הגוף מאפשר שימור של נקודת אין סוף הטמונה בכל תא ותא, בכל אטום ואטום, כך שבכל נקודת חומר טמונה נקודת אין סוף ומכוח הצמצום להביא את היכולת לאפשר מעבר להתחדשות, יש לידע את המקרא באין סוף להמשך.

כאשר תודעה היא בתנועת אין סוף, אז תאי הגוף מביאים התחדשות מכוח פוטנציאל המאפשר את השינוי.

פעמי הבריאה לוקחים את הגופים שהכילו את התהליך או התבלו, ומקיימים המשך של תודעה על ידי מיזוגה בגוף קרוב במבנהו לקיים, מבנה שמקבל את ההמשך הרצוי.

גוף שלא סיים תפקידו אך נראה כי מבקש להאריך, היד הארוכה, הארכה או המשך או שינוי תפקיד, הוא יקבל הבניית תוספת על אותו הגוף ויקיים השלם המחודש. תהליכים אלה מתבצעים גם למערכות שביציאה, מהתנועה שבאה בהם התבלות.


מיזוגי גופים לגוף שהתכלה

פעמי הבריאה בתהליך שנדרש להביא בו חידוש מייצרים כעין הארכה, הרחבה של הגוף לפוטנציאל רחב יותר, כך שהפוטנציאל בא לידי מיזוג בגוף מכוח מערכת שהיא בתודעה של אין סוף, של כל תא ותא, זרע האין סוף טמון בו.

פעמי הבריאה כך מאפשרים הרחבת גופים לאפשר מיזוג, לאפשר הבניה של מערכת המשכית ולקיים מבנה מורחב, מבנה המקיים תהליך מורחב.

אנו נראה תהליך שמקבל הבניה שהיא החתימה, מקבל הרחבת חתימה באמצעות מזוג גוף שהביא הבלייה והתכלה, כך ניתן להביא תנועת הרחבה מכוח המשך של גוף שהתכלה, מבנה שנושא חתימה, המשך שאין הגוף הביא בו מימוש. פעמי הבריאה קיימו הבנות לתהליכים כך שאנו ניצור הפנמה.


יכולת יצירת תקשורת (ש"ת)

כאשר מבנה מקיים הקשבה יש להעביר תהליך במקצב שיקבל הבניה לקיים תקשורת. מבנה האנוש הוא להביא התפתחות תמידית, לכן ניתן להביא תקשורת בכל אחד ואחד בתנועה בה הוא מייצר, כל אחד הוא פוטנציאל להביא את יכולות האין סוף למקרא אחדות, לאפשר הכניעה לתנועה הקוונטית.

פעמי הבריאה באו להעביר לנו את קדימות התוצאה, מבנה תנועה המאפשר כעת לשלב מענה, הוא מקיים את ההבנה שפעמי הבריאה בא להעניק לנו במקרא מכוון לתנועה קוונטית, להבניה של גופים ולמיזוג גופים.


הטכנולוגיה להתחדשות הגוף (ש"ת)

פעמי הבריאה מאפשרים גם את הבניית המערכות שהם מקיימים מיזוג, אך תחילתו של התהליך הוא בתודעת מחשבה. תודעה שמקיימת הבנה כי בכל תא ותא בגוף יש פוטנציאל אין סוף, והוא המשכי, הוא תמידי ומאפשר הרכבה, יכולת להעביר את הפוטנציאל ולמזגו בגוף אחר.

פעמי הבריאה מאפשרים הבניה באמצעים טכנולוגים כפי שאנו מקיימים, מעבירים כוח חשמל לתנועה קוונטית ומקיימים מבנה מחבר ומשלים הגופים.


המשיח (ש"ת)

קוראים לתהליך בריאה להביא המשך, משיח כ"המשך", כך שיש במקרא משיח המשך אין סוף, כדי לשמש מעבר אין סופי לתנועה שבוראת ויוצרת.


מלחמה קרובה לעם היהודי (ש"ת)

פעמי הבריאה מסבירים כי אין הם מקיימים הבנה לתהליך המלחמה הקרובה לעם היהודי, אך מערכות החומר מקבלות פריצה שתתבטא במבנים שיקיימו מהפכות.

מהפכות וזעזועים להעביר גופים למערכת שבמבנה הרוח, לקבל הכנעה של קטבים לרוח, לקיים שלטון רוח בחומר. תהפוכות אנו נראה סביבנו, מבנים שאנו סברנו כי הם יציבים, יתפרקו.

ככול שאנו נאפשר את פועלנו ברוח, נאפשר את החיבור לרוח, אנו נתעלה מעל כל אויבנו. החיבור לאחדות יביא התעלות, יכולות גבוהות למבנה העם היהודי, לשנים עשר מערכות הבריאה.

כפופים מבני העם היהודי להביא אחדות, תורה יעביר דרך צינור רוח כל שהוא יקיים אחדות וכך העם היהודי יגאל.


תנועה קוונטית בהקשבה לצלילים (ש"ת)

כאשר אנו קשובים לצלילים, אנו מביאים הפנמה לכל תא ותא בגופנו, פועלים מתוך מערכת שהיא בלב כדי להביא קבלה למלוא הפוטנציאלים להתממש, אז אנו פועלים מתוך תנועה קוונטית.

אנו נתרגל את התהליך ונאפשר קבלה של מלוא הפוטנציאלים, נביא הפנמה דרך ליבנו לתודעתנו וכך נקיים שוויון.


קבלת ידיעות בתקשורת מחוץ לכדור הארץ

אנו כעת מקיימים קשר עם מערכת שבפעמי הבריאה, הם הביאו בפנינו ידיעות כיצד הם מאפשרים מיזוגי גופים, הם גם ירחיבו ידיעות אלו ויאפשרו בנו הבנות נוספות.

כאשר אנו מאפשרים את התקשורת, אז אנו למדים כיצד מערכות אלה מקיימות את הפעילויות, כך אנו נוכל להביא הבנות. כאשר מערכתנו מייצרת קשר עם מרכז מחוץ לכדור הארץ, מחוץ לגופנו, אז יכולותינו לקיים מקצב קוונטי בא לידי ביטוי.

ככול שאנו נרבה לייצר קשר, אנו נאפשר את הכניעה לקבלה של מלוא הפוטנציאלים לאפשר התממשות. מערכות אלה באו לידיעה בעבורנו ואנו יכולים לעשות בהם שימוש.


סיכום

פעולות גופנו יקבלו אחדות מכוח תנועה שנייצר שלם, לאפשר מערכת קדומה להתנועע בגופנו ובכל תא ותא, לאפשר שנים עשר סלילים להביא הפעלה ולחברם לכל מרכז ומרכז שבגופנו ומחוצה לו, לקיים יכולותינו להביא תקשורת קוונטית. מערכות חומר מקבלות תפנית ואנו מקיימים את התהליך.


הידע וההבנות מהווים את פריצת הידע והם תרומה לפיתוח האנושות לשליטה ביסוד האוויר והעצמת המחשבה

מתוך לימודי

הכוח הבורא

מצא אותנו בפייסבוק, לחץ על האייקון

דרג בבקשה את המאמר