מתוך "התכנית להפעלת 12 המרכזים" וחיבורם לשנים עשר סלילי הגנום  – מ. 7-12 מלימודי הכוח הבורא.

יְכוֹלֶת הַמְּאַפְשֶׁרֶת אֶת הַפְעָלַת מֶרְכָּז הַכֶּתֶר לְבְּטֵלוֹת קְטָבִים וְלַיֶּדַע אֵין סוֹפִי, תְּנוּפַת רָצוֹן לְקִישּׁוּר לְיֶדַע, בְּטֵלוֹת הַקְּטָבִים לַשְּׁלִיטָה בִּקְטָבִים, לְמִידָה לַהֲבָנַת הַקְּטָבִים, מֶרְכָּז הַכֶּתֶר לְבְּטֵלוֹת קְטָבִים, חִיבּוּר לִבְרִיאַת הָאֵין סוֹף לְיֶדַע, חִיבּוּר לְקוֹד גֶּנֶטִי שֶׁל שֵׁבֶט לֵוִי.

לכל ידיעה תפתח שערי לב, חתמו התדר לקוד נתינה, קיבלנו על עצמנו מקום התדר, להעביר בקוד נתינה, ידיעות תעצמו להעביר מקדמי הבריאה לשורש נתינה

תנופת רצון לקישור לידע

המערכות הגבוהות מסבירות שאנו הצטרפנו למעברי התנודה, לקבל על עצמנו את הפעלת מרכז הכתר, לתנופת אנוש מעבר לממד הגוף. כאשר ידיעות נמצאות ברחבי הבריאה, אז יכולות האנוש מאפשרות להביא קשר במרכז הכתר אל מערכות גבוהות.

גופנו מייצר הרמוניה לתנועה המקשרת את סלילי הגנום לתנופת רצון, כך שהרצון בא לאפשר את הפעלת המוח, מחשבה, לקיים את פריצת האנוש אל מאגרי ידע הפרוסים ברחבי הבריאה.

כאשר אנו מקיימים את תנופת הרצון כדי לקשר את יכולות הלב למערכת הרמונית, לקיים מקצב בבטלות קטבים, לאפשר לידיעה לנבוע, לנבוע כמעיין אין סוף, לקיים כל תנועה ותנועה הטבועה בקוד הגנטי האישי של כל אחד ואחד מאתנו, אז מרכז הכתר מאפשר בעבור האנוש את הפתח להביא קליטה לתנועת בריאה כוללת, לקיים קשר אל מערכות אין סוף שהידע באין סוף, לקבל את הכוח להזרים ידע, אנרגיה אל כל מרכז ומרכז בגוף, דרך מקצב תנופת הלב להביא רצון.

כאשר מרכז הכתר פתוח לאפשר תנופת ידיעה מכוח קבלה גבוהה, נתינה לתהליכי ידע להביא את התנועה ההרמונית, אז התנועה הבאה מהעליונים דר מרכז הכתר, דרך כל מרכז ומרכז בגוף האנוש להביא מכוח ידע נתינה, לאפשר לידע לנבוע כמעיין שהוא בזרימה אין סופית, לצורך הענקה ללא גבול אין סוף לה מכוח נתינה גבוהה.


בטלות הקטבים לשליטה בקטבים

האנוש יביא את הרצון הגבוה להעביר את הידע לבוא במרכז הכתר, הוא יאפשר את ההכלה באופן שהוא מקיים את בטלות הקטבים, כך יקיים מקרא שבהרמוניה, במקצב תנופה, להביא קדימות תוצאה, לאפשר אין סוף מצבים שהם בו זמנית מתקיימים בתנועה קוונטית, כעין מחשב עצום הפועל באין סוף מצבים שונים המתקיימים.

כל מצב ומצב בו זמנית יטעין את האין סוף אינפורמציה, מידע דרך מרכז הכתר כדי להביא הכלה לתנועת אנוש מכוח הרצון הגבוה, הנתינה האין סופית.

הנתינה האין סופית ממרכז הלב בתנופה שהאנוש יאפשר פתיחה למרכז הכתר, להביא את התעלות האנוש, להביא את האנוש ולהפכו להיות למעצמת על, כעין מאגר אין סופי המקושר אליו ומוזרם דרכו, וממנו כעין המעיין המתגבר, הנובע והנותן, הנובע והנותן, כך שהתהליך שבתנופת אנוש היא בחתימה גבוהה באה באופן ראוי ומדויק.

כאשר מרכז הכתר בא להכיל את יכולת האנוש להביא בטלות, להביא יכולת לקיים את הכוח, אז הוא יביא שליטה בקטבים, כך ביקשה הבריאה להביא למידה במערכת החומר, המערכת שמביאה את היישום האדמתי.


למידה להבנת הקטבים

בזמננו הביאו את האנושות להבנת קטבים, כך הם קיבלו את הדתות והם קיבלו את עשרת הדיברות שאפשרו להביא למידה של סיבה ותוצאה. מכוח תהליכי הבניית חוקים ומתנופת מערכות חברתיות שאנו קיימנו, הביאה האנושות למידה של תנועה בתהליכים בקטבים, מתוך כך למדה היא למדה להביא תהליך הרמוני, להביא תהליך שיביא שליטה בקטבים.

באופן זה ביקשה בריאה להביא את התגברותה לאנרגיה שהיא בפסיביות, בהעדר תנועה, להביא את מקור החושך, להביא תנופה שתאפשר התגברות. מכוח למידת קטבים ביקשה הבריאה להביא לימוד במערכת חומר, להבניית מקרא שיביא שליטה בקטבים.


מרכז הכתר לבטלות קטבים

המערכת המאפשרת את התהליך שמביא את בטלות הקטבים, לקיים את קפיצת האנוש, להביא את הבניית מערכות גופו ליכולת לפרוץ את הממד, היא מצויה במרכז הכתר המהווה את הקשר אל מערכות גבוהות.

המערכת שבמרכז הכתר מאפשרת לקיים את יכולת האנוש להכיל אנרגיה אין סופית באופן ישיר, להפעיל כל מרכז ומרכז מכוח תהליך רצון גבוה, לקיים קשר ישיר ושוויון עם מערכות אלוה, לאפשר תנועה הרמונית.

מכוח מערכות גופנו שביקשו להביא התעלות, לחשיפת הגנום המועצם, המערכות הגבוהות נקראו להביא בנו פתיחה למערכת ממד הרוח, לאפשר את התעלותנו אל ממד הרוח, לקיים קשר לידע אין סופי לכל מערכת ומערכת שבבריאה, כך שמכוח קבלה גבוהה להביא נתינת הידע לאחר, לכלל לתנועה כעין המעיין המתגבר שהם הביאו בפנינו.

התהליך הוא שונה ומנוגד למערכת שברגש נמוך לקיים את האגו. בתהליך קבלת העצמי שהאגו מוזן, אין את הכוח לאפשר למרכז הכתר להביא התעלות, את פריצת ממד הגוף לחיבור אל מרכזים שמחוץ לגוף האדם, מחוץ לגוף האנוש, לקיים תקשורת כחלק מרשת בריאתית, רשת קוסמית, לקיים הבניית אנוש על, להעצים יכולות אנוש למלוא הגבוה בעבורו.


תהליך להפעלת מרכז הכתר

המערכות הגבוהות יתחילו יחד אתנו בהפעלת מרכז הכתר, כדי לאפשר בעבורנו חיבור אל מבנה שהוא מחוץ לגוף האנוש, לאפשר קליטה לתנועת אנרגיה ישירה, כך שנדרש להביא בטלות הקטבים מכוח הרמוניה, מכוח איזון להביא הכלה לכל תא ותא בגופנו.

אנו נהיה נכונים להביא את התהליך ונאפשר בעבורנו את יכולתו העצמותית, בכל תא ותא שלנו טמון זרע עילאי, תנועה גבוהה כדי לאפשר את הרצון לקיים תנופת גבורה, נתינה גבוהה… התהליך המלא נמצא בלינק המצורף מטה.


חיבור לבריאת האין סוף לידע

כאשר אנו מכוח רצוננו העילאי, השתוקקות הלב, לאפשר לכלי להכיל אין סוף הידע, אין סוף תהליכים שבבריאה, אז יבוא בנו הקשר דרך מרכז הכתר להביא כל תהליך ותהליך, כל מידע ומידע, כל תנודה ותנודה, כל תדר ותדר בנו, כך להביא את חתימתנו באופן ראוי.

מקצב גופנו יתעלה וינוע ברטטים הגבוהים שיאפשרו בעבור גופנו חיבור גבוה אל המרכזים שמחוץ לגופנו. כאשר אנו נבחר להביא קשר, אז אנו נפעל מכוח רצון גבוה, מכוח השתוקקות גבוהה, נתינה גבוהה, כדי לאפשר בעבורנו חיבור כחלק מיקום אין סוף, מהבריאה האין סוף להביא את הנכון עבורנו, ומאתנו להביא את הביטוי הלאה בתהליך.

כך אנו נאפשר בנו את התבנית לקיים קשר, כעין המעיין הנובע ואין סוף לנביעה, הוא נובע ומתמלא, נובע ומתמלא. הוא נובע ומתמלא, כך אנו נפעל דרך מרכז הכתר, להביא הכלה לכל מרכז ומרכז בגופנו, ממנו לשלוח הלאה בנתינת אין סוף.


אנו קיבלנו תבנית שתאפשר את בטלות הקטבים, מכוח תהליך שיאפשר חיבור גבוה אל מערכות שמחוץ לגופנו, לאפשר התעלות הרוח, לאפשר את הרצון לקשר עצמנו אל הבריאה כולה. המערכת הגבוהה מברכת אותנו על כי אפשרנו בעבורנו את התהליך להביא בנו, אנו נעלה ונצליח מכוח תנופת נתינה.

לחץ כאן להקשבה וקבלת היכולות של מרכז הכתר

הכוח הבורא

מצא אותנו בפייסבוק, לחץ על האייקון

דרג בבקשה את המאמר