הד לשזירה ואחדות לשיגור גופים – מתוך תקשורת עם המערכות הגבוהות  – מ. 119 מלימודי הכוח הבורא

יְכוֹלֶת הַמְּאַפְשֶׁרֶת הֵד לְשֶׁזִּירָה וְאַחְדוּת וְשִׁיגּוּר גּוּפִים, תַּרְגּוּם מִבְנֶה הַגּוּף לְשָׂדֶה אֶלֶקְטְרוֹמַגְנֵט, הַדְפָּסַת צְלִילִים לְקַבָּלַת הוֹלוֹגְרָמָה, בְּרִיאַת מְצִיאוּת קְוַונְטִית, הֵד הָאַחְדוּת לְקִידּוּם הָאֱנוֹשׁוּת לַתְּנוּעָה הַקְוַונְטִית, שִׁוְויוֹן מַעַרְכוֹת הַחוֹמֶר לְהַעֲבָרַת יְדִיעוֹת, שִׁיגּוּר גּוּפִים בַּתֵּאוֹרְיָה לְמֵרָחוֹק, הַדְפָּסַת הַהֵד לִדְמוּת, הָעַלְמוֹת גּוּף, הִתְקַיְּימוּת הַפּוֹטְנְצִיאָלִים שְׁהַלִיבָּה חָתְמָה, מִיזּוּגִי גּוּפִים תָּלוּי נוֹשֵׂא.

פתח הרטטים מקודי בריאה לתרומת אנושות, רשת מלווה הידיעות הרבות, נקרא הלב לקבל הברכה

הקדמה

המערכות הגבוהות מסבירות שמקרא בראשית אנו ביקשנו לקיים, תהלוכת מבני אנושות להביא תנועה קוונטית למחשבה אנוש, להפעיל מחשבת אנוש מכוח קוונטיות למערכת חומר, לקיים שוויון מקרא אלוה, להפעיל תנועה, רבדי בריאה להביא קדימות תוצאה למיתרי קולנו לברוא מציאות. תקופתנו באה לאפשר תהליכים אלו, תנועתנו מסתגלת אט אט לתנועה הקוונטית, למבנה חומר המתפעל קדימות תוצאה לשוויון מערכות חומר עם הבריאה.


תרגום מבנה הגוף לשדה אלקטרומגנט

תפעול גופנו יבוא בתנועה שנקבל את הכוח להניע גופים ולהעבירם למקום המתבטא במחשבה קוונטית, לשגר גופים אל מרחוק. כאשר מבנה גוף יתורגם לשדה אלקטרומגנט, הוא יקיים הבניית כל צליל וצליל, כל הד יהדהד תאי גוף הנקשרים למחשבת אנוש.

תרגום חיבור לכל הד והד מכוח חיווט קדימות הבניית הבריאה, תהליך שיגור יבוא באמצעות חיבור לתנועת אור נקנית כדי לאפשר שיגור, כך שתהליך זה יתקיים במבנה תודעת אנוש, ויאפשר את התרגום המלא לכל צליל המופק מכל תא ותא בצלילי תודעת אנוש.

תרגום יקיים הבנייה וכעין תנועה קוונטית, כך שמקצב גוף יקיים תרגום. באמצעות מקצב גוף תתקבל הבנייה בתנועת שדה מגנט, כדי להפעיל מקצב שיתורגם באמצעות החומר, כמערכת שתביא את הדפוס, דפוס של תרגום, גוף של תודעה, הד צלילי מבנה הגוף, להביא את הדפוס מהם, כך שהוא מתואם למבנה גוף שישוגר.


הדפסת צלילים לקבלת הולוגרמה

אנו יכולים לראות תהליך המוכר לנו, משלוח הפקס, פקס לשליחת הודעות, כך שהתרגום מאפשר את הדפוס להביא בפני האחר, שהוא במרחק הידיעה בכתב, באופן הבסיסי ביותר תהליך זה הוא שיגור.

כאשר תרגום גוף בא מכוח הד, צלילי כל תא ותא הטמון בתנועת תודעה, אז המבנה יקיים הבנייה לשינוע דרך מערכת אלקטרומגנט, להפעיל דפוס שידפיס צלילים, צלילים שיקיימו הולוגרמה, כעין הבניית גוף אנוש זהה בדיוק לתערובת הצלילים, שהיא מרכיבה את הגוף ושוגרה. כך תהליכי החומר יועברו ממקום מקום ואנו נוכל לבצע את קפיצת הדרך, כדי להביא את מבנה החומר למקום מרוחק וגם לאפשר את הפעילות באותו המקום.


בריאת מציאות קוונטית

תהליכי הבניית גופים יבואו להתפתחות באופן מואץ ביותר בזמננו, אנו נראה את המפנה המאפשר את ההתפתחות. כוח הליבות מקבל את היכולת להביא את חתימתם, מכוח ידיעות שהביאו עימם לתהליך החתימתי.

פניות תודעה תאפשר הפנייה לתמורת רוח, תמורת רוח במידה כדי להביא הבניית קדימות תוצאה להנחלה בתודה כולל של האנוש. ככול שירבו הליבות שיכילו את המבנה שאין בו תלות לזמן הלינארי, לקטבים, לתהליך אחד להביא ואין בלתו, אז מבנה תנועת החומר בפעילות אנוש הוא יביא את המפנה.

רבות אנו נראה גם בזמנים הקרובים להעצמת האנושות ונחזה בנפלאות גם בזמננו. ככול שאנו נאפשר מחשבה להביא מכוח תנועה קוונטית, אז אנו גם נברא מציאות קוונטית שאנו מבקשים להביא, כך אנו בעיננו נביא ליכולת הבריאה עצמה.


הד האחדות לקידום האנושות לתנועה הקוונטית

כאשר אנו הבאנו את כוחנו להביא חיבור, לייצר שזירה אל הליבות שנטמן בהם הזרע המשותף לנו והבאנו את ההד, צליל האחדות, אז כיוונו ליצירת שינוי גם בליבות שזרע אחדות קיים. כך אנו נוכל לייצר כל תשדורת ותשדורת באמצעות תהליך שבתנועה קוונטית, להעצים את תנופת הדברים, להביא שינוי מקסימאלי, רב, באמצעות יצירת חיבור לרשת, רשת שהיא קוסמית.

תמיכה מתקיימת במעברי הגופים של האנושות, גם מעולמות שמחוץ לכדור ארץ. כאשר אנו מכוונים גם בתנועה קוונטית ומהדהדים את ההד, אז מערכות שיבואו להביא תמיכה במעברי הגוף ולהביא את הנושא לתנועה, הם יקבלו את התשדורת ויניעו פעולה. זרע האחדות, במקרה שאנו הפעלנו תהליך זה, הוא טמון גם מחוץ לכדור ארץ, המבנים שבאו לחולל שינוי במקצב אנושות להביא אחדות, להביא תמיכה בתהליך, הם מחוץ לכדור ארץ והם מופעלים גם כן.

המבנים יקבלו תשדורת להביא את הכוח, מכוח הזירה הקוונטית להביא הפעלה. מערכות החומר יבואו לתוצאה מועצמת, כך שהשינוי יביא ביטוי בחומר, הד האחדות שאנו הבאנו יביא את השינוי ונראה תנועה מתחוללת בחומר הבאה לידי ביטוי באופן ממשי.

אנו הם הבוראים את המציאות , כך אנו יכולים לברוא מציאות שנבקש להביא, מכוח יכולתנו להביא שוויון, להביא את התנועה הקוונטית, לקיים מבנה שהוא בא לקראת קידום האנושות, להביא הבניית מערכות קוונטית בתנועת אנוש


שוויון מערכות החומר להעברת ידיעות

רצון בורא הוא להביא תהליכי חומר לשוויון, ליכולת האנוש להבין את מהות הבריאה, כך שהוא יוכל לברוא כל תהליך שיבקש, לברוא מכוח קבלה מלאה לתנועת שוויון, לתנועה שהיא בהרמוניה ובאה בה להביא.

כאשר מערכות החומר יבואו לשוויון, מבנה אנוש ישתנה, יקיים מעבר לחלל, חלל ריק לתנועה שאין בה חומר. אנו נוכל לאפשר מעבר למבנה שאין בו חומר, לקיים נוכחות בתנועת תאוריה, כעין מערכות שאין בהן גוף. כך יכולותינו יאפשרו הפעלה גם למרחוק, לקיים שוויון להעברת ידיעות למרחוק. אין הגוף ישמש את הדרך להעביר ידיעות, אלא הנוכחות בתנועת תאוריה כדי להביא את המבנה שיחולל שינוי למרחוק.


שיגור גופים בתאוריה למרחוק

אנו ברצוננו נוכל לשגר גופים כשנבקש לבצע את פעילות במרחק, כך שברצוננו נוכל לחולל שינוי באמצעות יכולותינו לעבור למצב צבירה בתאוריה. התהליך יהיה בבחירה כיצד אנו נבקש לייצר שינוי, הגופים יאפשרו נוכחות רק לצורך תהליך הבניית הרוח, הבניית תודעת אנוש לקיים מציאות דרך הרוח. הרוח תביא שליטה, נפגש בגוף תשכון, הרוח תקיים את התודעה, להביא את חוויות האנוש להבנת המציאות.

גדולות הרב שאנו מכנים "רבנים", הם הביאו יכולות אלו כדי לאפשר את מעבר הרוח כשהעבירו גופם בתאוריה למרחק, לתהליך זה האנושות צועדת. בעבור מבני רוח לתנועה יש ידע הטמון ברשום, טמון במערכות הכתב, תורה היא חתימת אנושות להעביר את הגוף למקצב ברוח, ביקור אלוה בכתב, כתב המגלם תבנית אלוה בו טמון הכוח.

כאשר פעמי הבריאה תפעלו את המערכות, לקיים הבניית בריאת מבנה שיקשר הגבוה אל מערכות חומר, להביא מבני משוואות לטמון במבנה חומר, אז כתב נוצק בידע אלוה לתנועת רוח, להעביר את הגופים תהליך שיכולות הידע מביאות את המעבר.

לאנושות יש את היכולת לקיים תהליך זה בזמננו, אנו נראה ככל שנבקש לראות את הנפלאות. כל תהליך ותהליך יתורגם בתודעתנו למבנה ברוח. אנו נהלך כעין צועדים, מרחפים על העבים, העבים ישמשו מצע לרגלינו ונקיים כוח בו נקשרנו למבני בראשית. בריאת גופים כעת בעיצומה ואנו מקיימים את התהליכים.


הדפסת ההד לדמות (ש"ת)

כאשר מערכות חומר יאפשרו תרגום הד לתבנית ותנועה, אז הם יאפשרו משלוח לקיים הבניית גוף במקום אחר, כך שיביא תרגום זהה להד. ההד הוא יודפס כדי להעביר את התהליך באופן שיבנה את הדמות, מערכת חומר תקיים פיצול לקשר תנועת תרגום.


העלמות גוף (ש"ת)

במפגש זה הוסבר על כיצד תהליך העלמות גוף יתקיים, תנופת תהליך גוף למעבר לתנועה שהיא בתאוריה, ברוח. השיגור הוא למקום בחומר, כך שתהליך שאנו הבאנו הוא תהליך נפרד, כדי להביא את הרוח למבנה המאפשר קפיצת דרך שתאפשר פעילות בתאוריה. מבנה זה הוא שונה ובאפשרותנו לבחור, האם להעביר את הגוף עצמו או לבצע פעילות בתאוריה.


התקיימות הפוטנציאלים שהליבה חתמה (ש"ת)

הפוטנציאלים מתקיימים בו זמנית. אנו מייצרים מפגש בנקודת זמן בה התבנית נוצרת, עלינו להניח כי הפוטנציאלים מתקיימים בו זמנית ללא כל קשר לפעילותנו או למחשבתנו. כאשר אנו מאפשרים מפגש מחשבה רצון, אז התנועה קופאת, כך שהם מתקיימים בו זמנית כמצב נתון.


מיזוגי גופים תלוי נושא (ש"ת)

גוף שמתכלה, יש שליבה תעבור לגוף אחר, יכולות להיות כמה ליבות שיש להם מטרה מסוימת כך שיהיו באותו הגוף. מיזוג גופים תלוי בנושא ולא במספר גופים. תנועת גופים באה לכדי צמצום, לאפשר התפתחות מואצת במיעוט חומר שיתורגם למקצב שהוא כלל מהות דעת האדם. תנועה זו היא צליל שתשוגר באמצעות מבנה אלקטרומגנט למיקום המרוחק שיקבע, כך שדפוס ייקלט לתרגום זה ויביא את הבניית הגוף.


סיכום

כאשר מערכות שאנו פועלים בהם יבואו להבנייה ותנועת מבנה בקדימות תוצאה, לקבל צליל מקצב מבנה מכוח תהליך שהוא בקבלת הקצב, אז אנו נקיים את השלטון של הרוח על החומר, להביא את מערכות הגוף לשוויון, לשינוי גופים, מעבר גופים לעתיד.


הידע וההבנות מהווים את פריצת הידע והם תרומה לפיתוח האנושות לשליטה ביסוד האוויר והעצמת המחשבה

מתוך לימודי

הכוח הבורא

מצא אותנו בפייסבוק, לחץ על האייקון

דרג בבקשה את המאמר