מתוך "התכנית להפעלת 12 המרכזים" וחיבורם לשנים עשר סלילי הגנום  – מ. 8-12 מלימודי הכוח הבורא.

יְכוֹלֶת הַמְּאַפְשֶׁרֶת אֶת הַפְעָלַת מְרַכֵּז הַיָּד מוּשֶׁטֶת מָעַל לַתִּקְשׁוֹרֶת עִם אֵנֶרְגְּיוֹת בְּחָלָל, קֶשֶׁר חֲתִימָתִי לְמִקְצָב קְוַונְטִי, תִּקְשׁוֹרֶת קְוַונְטִית עִם מַעַרְכוֹת הַבְּרִיאָה, חִיבּוּר לַמַּעַרְכוֹת בִּתְנוּעָה קְוַונְטִית לְמְַידְּעִים, מְרַכֵּז הַיָּד הַמּוּשֶׁטֶת מֵעַל לַתִּקְשׁוֹרֶת עִם אֵנֶרְגְּיוֹת.

מקודש נקשר הידע לתובנה, קבלו ברכות, נעלה הרגש אל על לתפס גבוה, רבדי תנועה קוונטית נאפשר ביכולות אנוש

קשר חתימתי למקצב קוונטי

המערכות הגבוהות מסבירות שאנו התכנסנו על מנת לאפשר כניסה אל מערכות בריאה גבוהות מחוץ לגופנו. אנו כאן אפשרנו לעצמנו לחבר את הגבוה אל עוצמת קדם אנוש, לקשר מקצב קוונטי, להעביר יכולות אין סוף להבנייה בחומר.

מערכות שאנו מאפשרים לעצמנו הקליטה אליהם, הם מקיימות תהליכי חתימה גבוהה, כדי לייצר בעבורנו את החיבור אל מערכות שמחוץ לחומר, נדרשת הבנה לתהליך זה.

מערכות שאנו כאן מקיימים, מתפעלים בתנועה הניתנת להעצמת יתר, כך שהתנועה מקיימת הפשטה מוחלטת מכל חומר. אנו נכנסים למקצב קוונטי והמערכות הגבוהות יעבדו אתנו את התהליך יחידו, כדי שאנו נוכל לחבור לדרך, לקיים בעבורנו ובעבור כלל האנושות את הצעידה לקראת העתיד, לקראת עתיד האנושות, לקראת עתיד שאנו מקשרים עצמנו כבר כעת.

אנו מקבלים את החתימה שאנו חתמנו עליה להתפתחות הגופים. אנו כאן מאפשרים כל אחד ואחד מאתנו את היכולת. אנו כאן חברנו כדי לאפשר למערכות הגבוהות להביא בנו את הכוח, להעניק לנו את היכולת.


תקשורת קוונטית עם מערכות הבריאה

מערכות הבריאה מקיימות תשדורת קוונטית, מקיימות את היכולת לאפשר תנועה, כך שמכוח תנועה מקיימים מבנים לקיים קיטוב שהוא מביא את התפקיד המסוים של כל מערכת ומערכת ברחבי הבריאה.

מערכות הבריאה רבות, אנו נחשפים וניחשף אל מערכות שבתדרים שונים מהמקצב שאנו מכילים ומקיימים את הקצב בעולמנו, לכן נדרש לאנוש להביא הכלה למקצב שונה, לאפשר את היכולת בו לקיים קיטוב מכוח התנודה.

כאשר אנו נאפשר בנו את ההכלה, כל אנוש ואנוש, ואנו נקיים את השוויון עם מערכות הבריאה, אז אנו נהפוך להיות כחלק משנים עשר ערוצים, שנים עשר מערכות המקיימות בריאה, ומאפשרות תקשורת אל כל תהליך, אל כל מערכת, אל כל תבנית שברחבי הבריאה.

לכל תהליך ישנו צמצום מסוים לו והבניית תפקיד שבא להביא, כך שמכוח אלוה הוא נטען למימוש היותו, לבני הבריאה מקיימים הבנייה המאפשרת כל תנודה ותנודה לבוא לדיוק.


חיבור למערכות בתנועה קוונטית למיידעים

כאשר אנו מאפשרים חיבור אל מערכות שבתנועה קוונטית, אז אנו חלק מהבריאה ומאפשרים את הספיגה וההפנמה של תנועה שבאה לקיים את האחד.

כאשר מערכות שאנו נקיים את הקשר עימם יביאו בפנינו מיידעים, נתונים, יכולות לאפשר בנו קיבולת, אז כל אחד מאתנו יבנה את גופו, כך שהוא יוכל להפעיל את שנים עשר הסלילים, שנים עשר ערוצי קשר אל כל מרכז ומרכז בגוף אנוש ומחוצה לו.

מערכות גופנו יתפתחו ויאפשרו לבנות באנוש את הפוטנציאל הטמון בו, הוא היה רדום. מכוח תהליך שאנו כאן נחשפים אליו ומקיימים, אנו נקשר עצמנו אל הגבוה.


מרכז היד המושטת מעל לתקשורת עם אנרגיות

המערכות הגבוהות יתחילו בתהליך, הם יביאו בנו את החיבור אל המרכז שמחוץ לגופנו, מקדקוד ראשנו נביא את המרחק כיד המושטת אל על, ובמרכז הזה אנו נקיים את החיבור.

במרחק זה, בחלל נמצאות מערכות אנרגיה המקיימות תדרים, מאפשרות שפה מסוימת משלהם, ומקימות קשר קרוב עם מערכות אנושות, בעבורנו, אותן אנו מכנים כנשמות המשוטטות בביניים, להביא את השהייתן ההתפתחותית. מערכות אלה הן רק מקצת מהאנרגיות המאפשרות את הקיום באותו המרכז.

המערכות הגבוהות יחד אתנו יערכו את החיבור, אנו נאפשר את הכוח להביא למפגש עם אנרגיה הנמצאת ותואמת במרכז שהוא כיד המושטת אל החלל מעל קדקוד ראשנו.

אנו נתבקש להביא את שיטוטנו לקיים מפגש, אנו נקיים את המערכת שבקבלה מלאה לקליטת האנרגיות שיבואו בפנינו. כאשר אנו נביא את המפגש, אנו נאפשר את החישה לאנרגיה, אז נבחן באם אנו מאפשרים את חילופי המיידעים.

באופן הזה אנו נוכל במפגש זה לייצר תחלופת מידע ולקיים תקשורת עם אנרגיות, או מערכות המקיימות תהליך במרכז שהוא כיד המושטת אל על בחלל, מעל קדקוד ראשנו.


תהליך להפעלת מרכז היד המושטת מעל

המערכות הגבוהות יתחילו בתהליך להפעלת מרכז היד מושטת מעל…

תניע הרגש, נעלה מעלה, מעלה רצון לב, בני התבונה, מעלה מעלה מעלה מעלה, נעצים קשרי קדמות תוצאה לתנועה קוונטית, מושל רצון בגוף, נעצים חיים בכוח נברא“ התהליך המלא נמצא בלינק המצורף מטה.


תרגול התהליך להעצמת החישה

אנו קיימנו את התשדורת, אפשרנו חישה אל מערכות הנמצאות במרכז שמחוץ לגופנו, במרחק היד המושטת אל על. אנו יכולים להביא ולהוסיף את הכוח ולהביא בו חישה, באופן שנביא תרגולת.

ככול שאנו נקיים את הקשר מכוח שוויון להביא קשר, מכוח שוויון שהוא בבטלות הקטבים, אנו נוכל לראות נפלאות, להביא בעבורנו אין סוף תהליכי מידע המעשיר עצמותינו להבניית הגבוה ,כך אנו קיימנו את הקשר.


אנו אפשרנו את התהליכים לקבל עבור מערכות גופנו, היכולת לקיים את הכוח, להכיל את המבנים, המקצבים, שהמערכות הגבוהות אפשרו בעבורנו. אנו הברוכים, נוסיף ונביא את המחקר במרחבי הבריאה, נביא את המחקר ונראה נפלאות.

לחץ כאן להקשבה וקבלת היכולות של מרכז היד המושטת מעל

הכוח הבורא

מצא אותנו בפייסבוק, לחץ על האייקון

דרג בבקשה את המאמר