הַחוֹתָם בָדנ"א לְנִיהוּל תָּאֵי הַגּוּף

תגיות: , |

מבוסס על מידע מקריון ומתרבויות קדומות. מהי השפה השלישית, וּלְמָה היא משמשת? מהי מטרת השתייכות לְמשפחה, ולתרבות מסוימת? מָהֵם יַחֲסֵי הגומלין בין האדם למשפחתו, בתקופת ההתעוררות וההיזכרות? האם הקארמה נמצאת לאדם, בכל תקופת חיים חדשה? כיצד ניתן לגרום לתקופת החיים הבאה להיות קלה יותר? האם התעוררות והיזכרות קשורים,

אֶבוֹלוּצְיַת הַדּנ"א מֵעָבָר לֶעָתִיד

תגיות: , |

מבוסס על מידע מקריון ומתרבויות קדומות. מי הם המלאכים המלווים, מה תפקידם בגיל ינקות? כיצד ניתן לפתוח ערוץ תקשורת למלאכים, ומה לעשות בו? כיצד התקשורת מתחברת לדנ"א? מהי תרומתה של השפה השלישית? מה הקשר בין דנ"א לרוחניות? מהו הדנ"א הפיזי? מהו הדנ"א זבל? מהם יחסי הגומלין בין הדנ"א